Tomsystem Sp. z o.o. - Sprzęt do spawania, Doradztwo, Serwis

Sonda

Grupy produktów

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi produktami.

Twój Koszyk

Twój koszyk jest pusty
Drukuj

PROJEKTY UE

Rozwój firmy Tomsystem w oparciu o strategię wzorniczą

Firma Tomsystem realizuje projekt: " Rozwój firmy Tomsystem w oparciu o strategię wzorniczą", numer projektu: POPW.01.04.00-18-0038/20

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, realizowany na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.4 wzór na konkurencję.

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 r. - 30.06.2022 r.

Wartość projektu: 3 903 405,00 PLN w tym dofinansowanie z UE: 2 188 050,00 PLN. 

Głównym celem realizacji projektu jest poprawa pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa Wnioskodawcy dzięki wdrożeniu rekomendacji zawartych w Strategii Wzorniczej opracowanej w Etapie I działania 1.4 POPW.

W ramach projektu zostaną zrealizowane działania wynikające ze strategii wzorniczej: działania dot. zmian organizacyjnych, zmian marketingowych i działania inwestycyjne.

Rozwój firmy Tomsystem Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnego produktu....

Firma Tomsystem realizuje projekt: " Rozwój firmy Tomsystem Sp. z o.o. poprzez wdrożenie nowego produktu w postaci stołu spawalniczego z regulowanym blatem oraz monitoringiem i rejestracją procesu spawalniczego ", numer projektu: RPPK.01.04.01-IZ-00-18-005/18.

Projekt jest realizowany w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: Konkurencyjna i Innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4  Wsparcie MŚP.

Okres realizacji projektu: 01.04.2020r. – 31.03.2021r.

Wartość projektu: 2 833 305, 00 PLN zł w tym dofinansowanie z UE: 1 497 275,00 PLN.

Celem głównym projektu jest wdrożenie do produkcji i wprowadzenie na rynek innowacji produktowej w postaci stołu spawalniczego z regulowanym blatem oraz monitoringiem i rejestracją procesu spawalniczego.

"Strategia wzornicza jako podstawa wzrostu konkurencyjności firmy Tomsystem i rozwoju jej oferty"

Firma Tomsystem realizuje projekt: "Strategia wzornicza jako podstawa wzrostku konkurencyjności firmy Tomsytsem i rozwoju jej oferty", numer projektu: POPW.01.04.00-18-0046/18.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.4 wzór na konkurencję.

Okres realizacji projektu: 06.05.2019 r. - 30.09.2019 r.

Wartość projektu: 56 900,00 zł w tym dofinansowanie z UE: 39 321,13 zł.

 

Celem głównym projektu jest wykorzystanie wzornictwa przemysłowego jako narzędzia do dalszego rozwoju firmy Tomsystem.

 W ramach projektu zostaną wykonane następujące działania:

  • Wykonanie audytu obecnej sytuacji Wnioskodawcy i jego zdolności wzorniczych
  • Opracowanie strategii wzorniczej.

 

 

 

 

Twoja sugestia